EC(H)O

Τι είναι η Ec(h)o

Image
Image
Image

EC(HO)

Η Ec(h)o είναι μια κοινοπραξία τριών οργανισμών (Καθετής, Live-Bio και Odyssey) που έχει στόχο την προώθηση του αειφόρου τουρισμού στις περιοχές του Πόρου, της Τροιζηνίας και των Μεθάνων. Πιστεύουμε ότι ο αειφόρος τουρισμός φέρνει μεγαλύτερα πλεονεκτήματα στις τοπικές κοινότητες: οικονομικά, περιβαλλοντικά και πολιτιστικά. Το πρώτο βήμα προς την επίτευξη του στόχου μας είναι η συνεργασία με το Project ResoundAmerica στη δημιουργία στρατηγικής επωνυμίας και επικοινωνίας για την προώθηση της περιοχής ως αειφόρου τουριστικού προορισμού.

Αειφόρος είναι ο τουρισμός που σέβεται τον άνθρωπο, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Κάποια παραδείγματα αειφόρου τουρισμού είναι τα εξής:

  • Οικοτουρισμός
  • Αγροτουρισμός
  • Γαστρονομικός τουρισμός
  • Πολιτιστικός τουρισμός
  • Τουρισμός εμπειρίας
  • Εκπαιδευτικός τουρισμός
Echo